Rímskokatolícka farnosť Haniska

                    

      

"Obdobie cez rok - C"
 

  Poriadok bohoslužieb

  od 25.7.2016 do 7.8.2016

 

 
© 2016 Rímskokatolícka farnosť  Haniska

haniska@rimkat.sk