Haniska

Farská obec  

Patrocínium: Farský kostol sv. Jána Nepomuckého (rim. kat.)     

 

Pôvodne pravdepodobne ranogotický kostol z ktorého sa   zachovala len časť lode, v r. 1656 bol kostol značne  prestavaný, v r. 1751-1764 pristavali bočné kaplnky, novú  vežu a nakoniec bol klasicistický upravený. Architektúra: Jednoloďový kostol - Presbytérium polygonálne uzavreté, pristavaná sakristia na severnej  strane, veža vtiahnutá do pôdorysu lode na západnej strane. V 18.stor pristavali ku kostolu bočné kaplnky a   novú vežu, neskôr bočné kaplnky rozšírili prístavbami V a Z smerom, takže kostol pôsobí dojmom trojlodia. Na južnej strane sa do presbytéria otvára klasicistická kaplnka zo  zač. 19. storočia. Po radikálnej prestavbe v 18 stor. sa nezachovala  gotickú pôdorysná dispozícia, ale je postavený na zvyškoch  ranogotického kostola.      

    Čítať viac  

Sokoľany

Filiálka   

Patrocínium: Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie (rim. kat.)

 

Patrocínium

Pôvodne barokový kostol bol postavený na  zvyškoch    gotického kostola z XIII. storočia, nepodarilo sa však zistiť, že kedy. V roku 1760 František Karlai - Jágerský biskup ho vysvätil na úctu Kráľovnej  svätého ruženca. Kaplnku vedľa kostola dala postaviť grófka Starenbergová v r. 1838, kde je pochovaná aj s manželom grófom Guido Starenbergom.   

Čítať viac

 Bočiar

 Filiálka   

 Patrocínium: Filiálny kostol sv. Imricha vyznávača (rim. kat.)        

 

Kostol bol pôvodne gotický z prelomu 13-14  stor., neskôr prešiel klasicistickou úpravou pravdepodobne koncom 18. storočia. Architektúra: Jednoloďový kostol, pravouhlo uzavreté presbytérium, pristavaná sakristia na južnej   strane, veža pôvodne prestavaná     na západnej strane.    Klasicistickou úpravou v 18. stor. bola loď kostola predĺžená smerom na západ a tým bola vežavtiahnutá do pôdorysu lode. (Literatúra: Varsik 1973)                  Čítať viac