Socha Krista Spasiteľa a Krížová cesta v Haniske

Socha Krista Spasiteľa v Haniske má 5,3 metra (podstavec 0,9 metra) a je vyrobená z umelého kameňa, tzv. alabastra, čo je zmes živice a vápenca. Socha je zvnútra dutá a vyplnená betónom. Na podstavci je nápis: ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení.“

Vo vnútri sochy sú betónom zaliate časové kapsuly, ktoré obsahujú:

- prvú dvojstránku Katolíckych novín (30/2023) z týždňa, keď sa socha zalievala betónom
- zmluvu o vytvorení sochy medzi sochárom J. Leškom a farnosťou,
- dekrét o ustanovení farára Jozefa Ondovčáka vo farnosti,
- všetky eurové mince od jedného centa po dve eurá,
- a napokon najdôležitejšou súčasťou sochy je relikvia Svätého Kríža.

Zastavenia sú, podobne ako socha, vyrobené z umelého kameňa. Podstavce sú bielej farby, sú duté a vyplnené betónom. Obrazy zastavení sú z rovnakého materiálu, ale s pridanou tmavou farbou.

Celý projekt realizovala farnosť vo vlastnej réžii a financovala ho najmä z vlastných finančných prostriedkov, z finančných darov domácich veriacich a sponzorských darov. V rámci projektu sa v areáli vytvorila krížová cesta, socha Krista Spasiteľa, vydláždené Božské srdce s plameňom a nápisom „Boh tak miloval svet...“ Ďalej sa okolo areálu vybudovali chodníky s osvetlením a pred sochou a pri zastaveniach sa osadili lavičky. Pred vstupmi do areálu pribudli parkovisko, stojany na bicykle a verejný vodovod pre osvieženie návštevníkov.


Sochu požehnal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita dňa 27. augusta 2023.O autorovi

Ján Leško, akademický sochár sa narodil v Trebišove v roku 1954, kde žije a tvorí dodnes. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sochársku prípravku u prof. Ladislava Snopeka a dizajn u doc. Tibora Schottera a doc. Alexandra Bilkoviča. Po skončení štúdia sa venoval pedagogickej činnosti na katedre Dizajnu Technickej univerzity v Košiciach.

V súčasnosti je v slobodnom povolaní. Spolupracuje s rôznymi firmami na Slovensku pri navrhovaní dizajnu výrobkov, najmä v oblasti úžitkového umenia - realizácie sedacieho nábytku. Tvorí aj v oblasti architektonického dizajnu a voľnej sochárskej tvorby. V poslednom čase sa venuje aj komornej plastike. Spolupracoval aj pri návrhu a realizácii pešej zóny v Liptovskom Mikuláši nominovanej na cenu CE.ZA.AR. Pravidelne vystavuje na Fóre dizajnu, ktorý je súčasťou veľtrhu Nábytok a bývanie Nitra. V roku 2023 sa stal druhým finalistom súťaže o vyhotovenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Bratislavskom hrade. Jeho sochárske diela zdobia mnohé námestia a budovy na Slovensku (Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov, Slovenské Nové Mesto, Veľké Kapušany, Hlinné, Chmeľov, Haniska).

Diela:

2023 – Socha Krista Spasiteľa a krížová cesta v Haniske
2023 – Socha Sedembolestnej Panny Márie (Pieta) v Chmeľove
2018 – Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Kapušanoch
2017 – Socha sv. Jozafáta v Trebišove
2017 – Miniatúra židovskej synagógy v Michalovciach
2012 – Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Hlinnom
2006 – Pomník Pavla P. Gojdiča vo Vranove nad Topľou
2005 – Pomník Milana Rastislava Štefánika v Slovenskom Novom Meste
- Obetný stôl – rímskokatolícky kostol v Trebišove
- Obetný stôl – Konkatedrála svätého Mikuláša v Prešove
- Fontána Aurela Stodolu – pre SPP Veľké Kapušany
- Atlas – sochárske dielo pre Slovenskú poisťovňu v Trebišove
- Dizajn námestia v Trebišove
- Pešia zóna v Liptovskom Mikuláši
- Socha sv. Urbana – cyklotrasa v Slovenskom Novom Meste
- Socha cyklistu – pešia zóna v Michalovciach

Krátka publikácia o diele:

Fotogaléria diela a stavebných prác:

Fotogaléria z požehnania: